http://www.dagfinrud.no

Slik tar du mål.. 

Måleskjema med eksmpler for jakke og bukse

Veiledning for måltagning